נהלים להיתר חפירה
 
 
:כל חומר הבקשות לתיאום תשתיות והיתר חפירה יש להעביר אל
 
אגף הנדסה, מדור תשתיות
tashtiotbs@gmail.com :ניתן לשלוח מייל לכתובת
מסירה ידנית: רח' נחל שורק 8 רמת בית שמש א'
 
ניתן לשלוח באמצעות הדואר לכתובת: ת.ד 5 עיריית בית שמש
 
קבלת קהל: ימים ב + ד בין השעות 9:00-12:00 ע"י נציג קבוע בלבד
 
בכדי לזרז את הטיפול בבקשתך-
נא לקרוא ולבצע את כל השלבים המפורטים בדף ההנחיות! - כולל הנחיות לקבצי תוכניות. הטפסים נמצאים באתר, בלשונית היתרי חפירה- בצד ימין, מעל כפתור תשלום האגרה. לשאלות נוספות: 02-9900783/4
 
בברכה
מדור תשתיות
 
 
הנחיות להיתרי חפירה
רשימת גורמי חוץ
נוהל גבית אגרה וערבויות
רשימת גורמי פנים
הנחיות לשמירת בטיחות האתר
הנחיות לעבודה בשצ"פים