אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או העירייה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.
מידע תכנוני מחייב הינו מידע החתום ע"י מהנדס העירייה ו/או כל מי שמורשה לכך.


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של עיריית בית שמש
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית בית שמש וחברת קומפלוט.

 
טלפון של מזכירת אגף הנדסה, גברת דפנה כהן: 02-9900760
טלפון של מזכירות אוטומטית: 02-9900777
לרשימת שלוחות מלאה לחץ כאן