רשימת נהלים
 
 
 
הנחיות לשמירת בטיחות האתר
 
הגשת תוכניות מדידה
 
הנחיות לקבלת חומר בעירייה מגורמי חוץ
 
בלוקים ושכבות להורדה
 
טבלת גינון
 
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
 
תקנות דיווח על פטור מבניה