מידע תכנוני ורישוי ופיקוח על הבניה
 
כללי
 
כאן תוכלו לקבל מידע על ישיבות הועדה לתכנון ובניה בבית שמש, וכן מידע על תיקי בניה קיימים ממוחשבים
כמו כן, תוכלו לקבל מידע על תוכניות בניין עיר מפורטות הקשורות במרחב התכנון של בית שמש.
 
אנא בחר נושא מהתפריט הימני על מנת להתחיל חיפוש אודות המידע התכנונני ו/או ההנדסי
הסבר להפקת דף מידע תכנוני לחלקה
 
הסבר על נוהל בדיקת תוכניות
 
הסבר על מציאת גוש חלקה על פי כתובת